R600

R600

R600a (Iso-Butan) là chất làm lạnh cấp Iso-Butan được sử dụng thay thế cho R12 và R134a trong nhiều ứng dụng làm lạnh nhiệt độ cao. R600a (Iso-Butan) là một hydrocacbon ngày càng trở nên phổ biến do tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp. 

Ứng dụng:


                             Liên hệ ngay Mr Quảng   0978 651 663 

                                      Để báo giá tốt nhất


Link

              0943 793 885

Link

    0978 651 663

Link

    038 577 5679