Kiểm tra chất lượng và tham quan phân xưởng

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LÔ HÀNG XUẤT KHẨU VỀ VIỆT NAM

Vào ngày 12 tháng 08 năm 2023 tại Sacheon Hàn Quốc -  Công ty The K GTC có chuyến thăm và làm việc với nhà máy sản xuất Gas lạnh TOOWON TECH.

Tại phòng kiểm tra chất lượng. Qua 3 lần kiểm tra chất lượng lô hàng kết quả độ tinh khiết lần 1 là  99,99%. Lần 2: 99,98% và lần 3 là 99.98%. Các chỉ số khác đạt theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc và AHRI 700.

Theo Ông Bek Sung Kuk Trưởng phòng chất lượng chia sẻ ''Chất lượng thí nghiệm và uy tín với khách hàng là mục tiêu hàng đầu của phòng thí nghiệm Công ty TOOWON TECH" 


Chính sách chất lượng của phòng là đảm bảo cho kết quả thử nghiệm khách quan chính xác, luôn phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng với thời gian đúng quy định;

Đảm bảo hệ thống được xây dựng vận hành và cải tiến thường xuyên;

Các dụng cụ, thiết bị hóa chất chuẩn luôn được thường xuyên hiệu chuẩn, bảo trì, trang bị;

Toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm nắm vững hệ thống quản lý chất lượng. Tay nghề kiểm nghiệm viên thường xuyên được nâng cao qua các lớp đào tạo bên ngoài cũng như nội bộ;

Chất lượng thử nghiệm được nâng cao qua các so sánh thử nghiệm kết quả liên phòng, thử nghiệm lại kết quả mẫu lưu, thử nghiệm thành thạo, kiểm tra chéo giữa các nhân viên…;

Các phép thử đều được kiểm soát bằng giới hạn của độ không đảm bảo của phép đo; Các phép thử được thực hiện đúng yêu cầu tiện nghi môi trường và luôn được kiểm soát chặt chẽ;

Quá trình quản lý mẫu luôn được kiểm soát chặt chẽ từ lấy mẫu hiện trường đến phân tích trong phòng thí nghiệm;

Các khiếu nại của khách hàng được ưu tiên giải quyết theo đúng trình tự được quy định.

Hệ thống tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đảm bảo tất cả những yêu cầu của tiêu chuẩn được đưa vào áp dụng thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả, với mục tiêu ngày càng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và các bên có quan tâm. Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005 và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.


Tin khác: Chuyến thăm quan nhà máy sản xuất Gas lạnh xem thêm...